Vaxning

Vaxning axiller, 20 min 250 kr
Vaxning bikini, 20 min 275 kr
Vaxning brasiliansk, 45 min 520 kr
Vaxning halva ben, 30 min 495 kr
Vaxning hela ben plus lätt bikini, 75 min 675 kr
Vaxning hela armar, 45 min 450 kr